STAN 1, 13, 26, 39, 52, 65 – Jednoiposoban

3D PRIKAZ STANA ORJENTACIJA STANA – Lamela V RASPORED PROSTORIJA OSNOVA STANA KVADRATURA PROSTORIJA BROJ PROSTORIJE P m² O m² POD ZID PLAFON 1 Ulaz 4.03 9.02 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 2 Kupatilo 5.24 10.01 Ker. pločice Ker. pločice Pos.boja 3 Kombinovana soba 19.79 18.96 Parket Pos.boja Pos.boja 4 Kuhinjska niša 4.81 9.11…

STAN 12, 27, 42, 57, 72 – Jednoiposoban

3D PRIKAZ STANA ORJENTACIJA STANA – Lamela B RASPORED PROSTORIJA OSNOVA STANA KVADRATURA PROSTORIJA BROJ PROSTORIJE P m² O m² POD ZID PLAFON 1 Ulaz 6.15 12.54 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 2 Kupatilo 4.48 9.18 Ker. pločice Ker. pločice Pos.boja 3 Kombinovana soba 24.05 22.67 Ker. pločice | Parket Ker. pločice | Pos.boja…

STAN 8, 18, 28, 38, 48 – Jednoiposoban

3D PRIKAZ STANA ORJENTACIJA STANA – Lamela A RASPORED PROSTORIJA OSNOVA STANA KVADRATURA PROSTORIJA BROJ  PROSTORIJE Pm² Om² POD ZID PLAFON 1 Ulaz 3.99 8.85 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 2 Kupatilo 4.15 8.16 Ker. pločice Ker. pločice Pos.boja 3 Kombinovana soba 18.47 19.47 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 4 Polu soba 9.66…

STAN 4, 16, 29, 42, 55, 68 – Jednoiposoban

3D PRIKAZ STANA ORJENTACIJA STANA – Lamela V RASPORED PROSTORIJA OSNOVA STANA KVADRATURA PROSTORIJA BROJ  PROSTORIJE Pm² Om² POD ZID PLAFON 1 Ulaz 3.57 7.60 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 2 Kupatilo 4.25 8.59 Ker. pločice Ker. pločice Pos.boja 3 Kombinovana soba 15.44 17.99 Parket Pos.boja Pos.boja 4 Kuhinjska niša 2.92 6.93 Ker. pločice…

STAN 5, 17, 30, 43, 56, 69 – Jednoiposoban

3D PRIKAZ STANA ORJENTACIJA STANA – Lamela V RASPORED PROSTORIJA OSNOVA STANA KVADRATURA PROSTORIJA BROJ  PROSTORIJE Pm² Om² POD ZID PLAFON 1 Ulaz 2.72 7.00 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 2 Kupatilo 3.96 8.98 Ker. pločice Ker. pločice Pos.boja 3 Kombinovana soba 12.90 15.14 Parket Pos.boja Pos.boja 4 Kuhinjska niša 3.89 8.04 Ker. pločice…

STAN 83 – Jednosoban

3D PRIKAZ STANA ORJENTACIJA STANA – Lamela B RASPORED PROSTORIJA OSNOVA STANA KVADRATURA PROSTORIJA BROJ  PROSTORIJE Pm² Om² POD ZID PLAFON 1 Ulaz 3.58 7.96 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 2 Kupatilo 5.39 11.65 Ker. pločice Ker. pločice Pos.boja 3 Kombinovana soba 22.40 22.31 Parket Pos.boja Pos.boja 4 Kuhinjska niša 3.27 7.35 Ker. pločice…

STAN 82 – Garsonjera

3D PRIKAZ STANA ORJENTACIJA STANA – Lamela B RASPORED PROSTORIJA OSNOVA STANA KVADRATURA PROSTORIJA BROJ  PROSTORIJE Pm² Om² POD ZID PLAFON 1 Ulaz 2.81 7.10 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 2 Kupatilo 3.86 8.88 Ker. pločice Ker. pločice Pos.boja 3 Kombinovana soba 15.95 16.03 Parket Pos.boja Pos.boja 4 Kuhinjska niša 3.64 7.66 Ker. pločice…

STAN 10, 25, 40, 55, 70 – Garsonjera

3D PRIKAZ STANA ORJENTACIJA STANA – Lamela B RASPORED PROSTORIJA OSNOVA STANA KVADRATURA PROSTORIJA BROJ  PROSTORIJE Pm² Om² POD ZID PLAFON 1 Ulaz 2.81 7.10 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 2 Kupatilo 3.78 9.27 Ker. pločice Ker. pločice Pos.boja 3 Kombinovana soba 15.56 16.52 Parket Pos.boja Pos.boja 4 Kuhinjska niša 4.01 8.14 Ker. pločice…

STAN 1, 11, 21, 31, 41, 51 – Jednoiposoban

3D PRIKAZ STANA ORJENTACIJA STANA – Lamela A RASPORED PROSTORIJA OSNOVA STANA KVADRATURA PROSTORIJA BROJ PROSTORIJE P m² O m² POD ZID PLAFON 1 Ulaz 4.50 10.06 Ker. pločice | Parket Pos.boja Pos.boja 2 Kupatilo 5.20 11.40 Ker. pločice Ker. pločice Pos.boja 3 Kombinovana soba 22.61 23.12 Ker. pločice | Parket Ker. pločice | Pos.boja…